Veelgestelde vragen

 • Welke cao is op mij van toepassing?
  • Wij dragen er zorg voor dat de horeca-cao op je van toepassing is, en dat je niet hoeft te werken onder een uitzend- of payroll-cao. De volledige horeca-cao is van kaft tot kaft op jouw situatie van toepassing.

 • Kan ik ook een contract voor onbepaalde tijd krijgen?
  • Ja, PerfectPZ regelt ook die als de ondernemer dat wil. Als je nieuw in een baan begint en in dienst treedt zul je in eerste instantie een contract voor bepaalde tijd krijgen. Dit zal in de regel een jaarcontract zijn. Als je na dat eerste jaar blijft werken, volgt er opnieuw een contract voor bepaalde tijd. Als de wettelijke mogelijkheden voor contracten voor bepaalde tijd zijn benut, en je blijft nog steeds werken, dan volgt een contract voor onbepaalde tijd. Zijn de mogelijkheden voor tijdelijke contracten al benut op het moment dat je in dienst treedt? Of heb je recentelijk al eerder voor hetzelfde bedrijf gewerkt waar je nu weer gaat werken, dan ontvang je direct een contract voor onbepaalde tijd.

 • Krijg ik een loonstrook als jullie de salarisadministratie doen?
  • Iedere week of periode van vier weken worden jouw uren verwerkt. Hiervan wordt altijd een loonstrook voor je klaargezet. Deze kun je terugvinden in je persoonlijke account op ons webportal. Bij indiensttreding ontvang je hiervoor een uitnodiging.

 • Hoeveel vakantiedagen bouw ik op?
  • Bij ons val je onder de horeca-cao en dat betekent dat je ieder jaar 25 vakantiedagen (bij een fulltime dienstverband) opbouwt. Werk je minder uren of als oproepkracht? Dan bouw je dezelfde 25 vakantiedagen naar rato op.

 • Wat moet ik doen als ik op vakantie wil?
  • Voordat je je vakantie boekt, moet je eerst toestemming krijgen. Als dat eenmaal geregeld is kun je uiterlijk een week voordat je op vakantie gaat een email sturen naar post@perfectpz.nl met het verzoek om gedurende jouw vakantieperiode, je vakantie-uren op te nemen.

 • Hoe weet ik hoeveel vakantiedagen ik heb opgebouwd?
  • Onderaan je laatste loonstrook zie je het actuele saldo aan vakantie uren die je (nog) hebt staan.

 • Waar kan ik mijn saldo aan vakantiegeld terugvinden?
  • Onderaan je laatste loonstrook zie je het actuele saldo aan vakantiegeld dat je (nog) hebt staan.

 • Wanneer wordt het vakantiegeld uitbetaald?
  • In de maand mei van ieder jaar wordt het saldo dat je hebt opgebouwd aan je uitgekeerd. Als je eerder op vakantie gaat, kun je altijd een e-mail sturen naar post@perfectpz.nl met het verzoek om tussentijds uit te keren.

 • Hoe vaak wordt ik uitbetaald?
  • PerfectPZ betaalt je salaris iedere week of iedere vier weken aan je uit. Als je dit tussentijds wil wijzigen is dat altijd mogelijk. Stuur in dat geval een mail naar post@perfectpz.nl met jouw verzoek.

 • Is er een vaste betaaldag?
  • Voor het betalen van je gewerkte uren zijn wij altijd afhankelijk van de ondernemer bij wie je werkzaam bent. Als die de door jou gewerkte uren nog niet heeft doorgegeven, kunnen wij je netto-loon niet berekenen. Zijn jouw uren op tijd doorgegeven, dan krijg je in de regel op woensdag betaald. Heb je een vierweekse loonbetaling dan is dat gewoonlijk op de woensdag ná afloop van de vierweekse periode. Onder de downloads op onze website vind je een overzicht van de vierweekse betaaldata van het betreffende kalenderjaar.

 • Ik moet mijn digitale handtekening zetten. Hoe doe ik dat?
  • Bij indiensttreding heb je een welkomst e-mail ontvangen met een link naar ‘Flexwrapp’. Hiermee kun je een persoonlijk Flexwrapp account aanmaken. Dit account heb je nodig om alle relevante stukken digitaal te kunnen onderteken. Dit werkt snel en is bovendien goed voor het milieu.

   Bij het aanmaken van je account moet je een persoonlijk wachtwoord kiezen. Onthoud dit goed, want je hebt het steeds weer nodig om je digitale handtekening te zetten. Wij adviseren je dan ook om je wachtwoorden op te slaan in een daarvoor bedoelde, goed beveiligde, applicatie zoals bijvoorbeeld KeePass.

   Op www.flexwrapp.com kun je jouw account aanmaken en activeren. Hier kun je ook te allen tijde inloggen. Als je het handig vindt om jouw Flexwrapp altijd bij de hand te hebben, kun je de app downloaden op je mobiele telefoon. Je kunt je digitale handtekeningen dan ook vaak via je telefoon regelen. Op sommige (typen) telefoons lukt dit helaas niet altijd. Je zult dan moeten inloggen met een computer, laptop of tablet. Let op: als je de app downloadt kun je een persoonlijke pincode instellen. Met deze pincode kun je jouw digitale handtekening niet zetten, dat moet altijd met je wachtwoord.

 • Waar vind ik de Flexwrapp app?
  • In de Apple Store of in de Google Playstore kun je de Flexwrapp gratis downloaden. Je kunt je digitale handtekeningen dan ook vaak via je telefoon regelen. Op sommige (typen) telefoons lukt dit helaas niet altijd. Je zult dan moeten inloggen met een computer, laptop of tablet. In de Flexwrapp app vind je ook altijd jouw persoonlijke documenten, je loonstroken en je jaaropgaven terug.

 • Wat moet ik doen als ik ziek ben?
  • Als je ziek bent moet jij je bij PerfectPZ ziek melden. Ook dient de opdrachtgever te worden geïnformeerd. De exacte regels vind je in de bijlage bij je arbeidsovereenkomst of in de aparte bedrijfsregels. Het is van het grootste belang dat je je hieraan houdt. Op het niet (volledig) opvolgen van de regels en verplichtingen kunnen (loon)sancties staan.

   Je ziekmelding dien je persoonlijk telefonisch te doen! Het sturen van een mail, een WhatsApp bericht of een sms is géén persoonlijke ziekmelding. Wil je je buiten kantoortijden ziek melden, stuur dan direct een e-mail naar post@perfectpz.nl en neem bij eerste gelegenheid alsnog persoonlijk telefonisch contact op. Het niet nakomen van deze verplichting heeft tot gevolg dat je ziekmelding niet in behandeling kan worden genomen.

   Je dient alles in het werk te stellen om weer zo snel mogelijk aan de slag te kunnen. Je mag dan ook geen dingen doen (of laten) die een snel herstel in de weg staan.

   Als je verzuimt (tijdig) je ziekmelding door te geven aan PerfectPZ kan dit gevolgen hebben voor een eventueel recht op loondoorbetaling.

 • Ik ben weer beter. Moet ik dat melden?
  • Ja, zowel bij PerfectPZ als bij de ondernemer waar je werkzaam bent. Je doet dit op het moment waarop je weet dat je (binnenkort) weer gaat werken. Als je contact hebt gehad met een arbodienst, zul je je casemanager daar ook moeten informeren over je herstel.

 • De arbodienst wil contact met mij. Ben ik dat verplicht?
  • Ja, je dient je bij ziekte te allen tijde beschikbaar te houden voor de arbodienst. Met hen maak je afspraken over (de frequentie van het) contact. Ook dien je te allen tijde de afspraken met de arbodienst na te komen. Het niet nakomen van gemaakte afspraken kan (loon)sancties tot gevolg hebben.

 • Ik krijg vervangende arbeid aangeboden. Moet ik die accepteren?
  • Als je langdurig ziek bent, kan het voorkomen dat je op enig moment weer moet re-integreren. In principe zal dit in eerste instantie op je reguliere werkplek zijn. Soms is dit echter niet mogelijk en zul je elders een volgende stap naar een (volledig of gedeeltelijk) herstel moeten zetten. Je bent verplicht om hieraan mee te werken als de arbodienst deze stap adviseert.

 • Ik ben ziek en wil op vakantie. Wat nu?
  • Alleen als de arbodienst je toestemming heeft gegeven om tijdens je ziekte op vakantie te gaan is dit mogelijk. Ben je ziek en heb je vakantieplannen, neem dan contact op met jouw casemanager bij de arbodienst. Zie ook de voorschriften tijdens ziekte die onderdeel uitmaken van je arbeidsovereenkomst.

 • Ik ben voor langere tijd niet beschikbaar. Wat moet ik doen?
  • Ben je voor langere tijd niet beschikbaar voor werk vanwege bijvoorbeeld studie of een langdurig verblijf in het buitenland? Geef dit dan door aan PerfectPZ.

 • Ik heb een werkgeversverklaring nodig voor mijn hypotheek of huurcontract. Hoe krijg ik die?
  • Als je een (digitaal) formulier van je hypotheekadviseur of je verhuurder hebt gekregen kun je die doorsturen naar post@perfectpz.nl. Wij zorgen er dan voor dat dit zo spoedig mogelijk ingevuld en ondertekend weer aan je geretourneerd wordt. Heb je geen digitaal exemplaar gekregen? Scan het formulier dan in en mail het naar post@perfectpz.nl. Heb je helemaal geen ‘eigen’ exemplaar van de hypotheekadviseur gekregen, dan kunnen wij een standaard werkgeversverklaring voor je verzorgen.

 • Ik heb mijn jaaropgave nodig. Waar vind ik die?
  • In je persoonlijke account op onze portal vind je al je loonstroken en jaaropgaven terug. Ook van voorgaande jaren. Heb je de Flexwrapp-app gedownload, dan kun je ze daar ook in vinden. Jaaropgaven over het afgelopen kalenderjaar worden in de regel ongeveer half januari van het nieuwe kalenderjaar voor je klaargezet.

 • Ik wil mijn loonheffingskorting wijzigen. Hoe doe ik dat?
  • Als je je loonheffingskorting wilt wijzigen hebben wij daar een nieuwe verklaring van je voor nodig. Je kunt een standaard blanco exemplaar downloaden van onze website en deze uitprinten, invullen, ondertekenen en weer ingescand sturen naar post@perfectpz.nl.

   Je kunt ook met ons bellen of mailen. Wij kunnen je dan heel snel een digitaal exemplaar toesturen dat je dan ook direct digitaal kunt invullen en ondertekenen.

   Zorg er altijd voor dat alle gegevens volledig zijn ingevuld, dat je jouw keuze voor ‘ja’ of ‘nee’ hebt aangevinkt én dat je de ingangsdatum van de wijziging hebt ingevuld.